کرم های غول پیکر ۴۰۰ میلیون ساله

ساخت وبلاگ
چکیده : مجله علمی ایلیاد - گروهی بین المللی از دانشمندان، گونه ای ناشناخته از کرم های غول پیکر با آرواره های... با عنوان : کرم های غول پیکر ۴۰۰ میلیون ساله بخوانید :
مجله علمی ایلیاد - گروهی بین المللی از دانشمندان، گونه ای ناشناخته از کرم های غول پیکر با آرواره های وحشتناک را شناسایی کرده اند. دانشمندانی از دانشگاه بریستول، دانشگاه لوند سوئد و موزه ی سلطنتی انتاریو با بررسی فسیلی قدیمی که از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ میلادی در این موزه نگهداری می شد، بقایای «کرم پرتاران غول پیکر» که خویشاوند دریایی کرم خاکی و زالو بوده اند و هم اکنون منقرض شده اند را کشف کرده اند. نتایج این یافته ها در مجله ی Scientific Reports منتشر شده است.  گونه ی جدید یافته شده در میان فسیل کرم ها، خاص بوده و دارای بزرگترین آرواره هایی است که تاکنون از این نوع موجود به ثبت رسیده است. آرواره های این موجودات به طول یک سانتی متر می رسد و برای چشم غیر مسلح قابل دیدن است. غالباً آرواره های فسیل تنها اندازه ای به طول چند میلی متر دارند و با میکروسکوپ بررسی می شوند. با مقایسه ی این گونه با گونه های زنده، طول بدن آن بیش از یک متر برآورد شده است. این جاندار با گونه ی کرم های غول پیکر Bobbit قابل مقایسه هستند. کرم های bobbit بسیار ترسناک هستند. آن ها فرصت طلبانه در کمین شکار می نشینند و ب ......
نویسنده : مسعود علیزاده بازدید : 21 تاريخ : جمعه 25 فروردين 1396 ساعت: 3:57