اشتغال در پی رشد نفتی می آید

ساخت وبلاگ
چکیده : از قدرت اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برخوردار هستند، از همان زمان سرکار آمدن دولت یازدهم شروع شد، ادام... با عنوان : اشتغال در پی رشد نفتی می آید بخوانید :
از قدرت اقتصادی و سیاسی قابل توجهی برخوردار هستند، از همان زمان سرکار آمدن دولت یازدهم شروع شد، ادامه یافت وتاکنون ادامه دارد. درهرحال، تدبیر شفاف سازی ها برای درمان بیماری اقتصاد کشور (رفع تحریم ها، رفع انحصارها چه در نوع خصوصی و چه خصولتی، کاهش جو امنیتی، توسعه رقابت سالم و...) موفقیت برجام تا حدودی امید موفقیت برای جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد بیمار ایران را درسال اقدام و عمل برای اقتصاد مقاومتی (تاب آور) پایه گذاری کرد که از جمله نتایج آن اجرایی شدن و افتتاح طرح های پارس جنوبی در این ایام است و انتظار می رود که نتایج آن در دولت دوازدهم تولید و اشتغال را میسر سازد. درواقع هرکسی که ریاست دولت دوازدهم را به دست بیاورد چنانچه خطاهای دولت دهم را تکرار نکند میوه نهالی که در دولت یازدهم کاشته شد را خواهد چید. وابستگی اقتصاد ایران به صنعت نفت؟ به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمد های نفتی امید می رفت که با تعریف قرارداد های جدید نفتی و آمد و رفت هایی که پس از موفقیت برجام صورت گرفت کلید دولت یازدهم بتواند قفل های مشکلات را باز کند و دربسته و زنگ زنده اقتصاد کشور ......
نویسنده : مسعود علیزاده بازدید : 8 تاريخ : دوشنبه 28 فروردين 1396 ساعت: 17:43